Opiekun - mgr Joanna Poniatowska

CELEM ZAJĘĆ KOŁA INFORMATYCZNEGO JEST:

rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów związanych z technologią informacyjną

ROK 2002/2003 | ROK 2003/2004 | ROK 2004/2005


    

Opracowując program koła informatycznego i pracując z uczniami brałam pod uwagę cele, dla których to koło powstało. Przede wszystkim potrzeby uczniów i szkoły, dlatego program zakładał korelację międzyprzedmiotową. Ważnym elementem na zajęciach prowadzonego przeze mnie koła jest przygotowanie uczniów do korzystania z powszechnie dostępnych środków z uwzględnieniem ciągłych zmian w dziedzinie rozwoju sprzętu i narzędzi informatycznych. Kształtuję również u uczniów umiejętności radzenia sobie z zasobami informacji dostępnymi w coraz to większym zakresie we współczesnym świecie tak, aby umieli je wykorzystać w codziennym życiu zarówno w szkole na zajęciach różnych przedmiotów jak i w domu w celu pogłębienia wiedzy i właściwego przygotowania się do lekcji. Program koła uwzględnia kształtowanie takich nawyków i umiejętności, aby uczniowie nie byli biernymi obserwatorami, ale włączyli się aktywnie do życia szkolnego.

Uczniowie swoimi działaniami na zajęciach koła wspomagają również inne koła i projekty, w jakich uczestniczy szkoła. Często korzystają z Internetu, samodzielnie gromadzą materiały do lekcji innych przedmiotów. Zakładają konta i wysyłają pocztę elektroniczną. Poznali możliwości programu PowerPoint i stworzyli prezentacje multimedialne zaczynając od autoprezentacji, poznali technikę skanowania przygotowując zdjęcia (slajdy) do swoich elektronicznych prac. Przygotowują foldery i albumy, co umożliwia im rozwijanie zdolności pisarskich i publikatorskich. Dbają także o wystrój szkolnej pracowni informatycznej. Przygotowują się również do międzyszkolnego konkursu informatycznego „Mistrz komputera”.