Dźwięki wokół nas

Uczniowie z koła fizycznego wykonali projekt w ramach działań Szkoły z Klasą 2.0 dotyczący hałasu w szkole, dzielnicy Wrotków i w innych dzielnicach Lublina. Na początku ustalili z nauczycielem warunki wykonywania badania poziomu hałasu. Po zainstalowaniu aplikacji umożliwiającej pomiar natężenia dźwięku przystąpiono do pomiarów. Wykonano pomiary w szkole podczas przerw, w różnych miejscach osiedla Wrotków oraz dla porównania w innych dzielnicach. Następnie opracowali wyniki pomiarów, sprawdzili dopuszczalne normy i wyciągnęli wnioski. Ostatnim etapem było przygotowanie plakatów informujących o wpływie hałasu na zdrowie człowieka oraz o sposobach jego zwalczania.

Dzięki temu projektowi uczniowie mogą dowiedzieć się, jaki wpływ na zdrowie, wydajność pracy i koncentrację ma hałas oraz w jaki sposób mogą go zwalczać .

 

20190314_075207 20190321_073631 20190321_073733 20190321_074632 20190321_075003 20190321_075008 20190321_075022 20190509_073910 20190509_073922 20190509_073939 20190509_074827 20190509_074844 20190530_080017 20190530_152754 20190530_152758 jquery and lightboxby VisualLightBox.com v6.1