Wyniki konkursu "JEDZ Z GŁOWĄ"

Nasza szkoła uczestniczy w programie, dotyczącym zdrowego odżywiania „Jedz z Głową”, który jest realizowany w lubelskich szkołach podstawowych. Działania prowadzone w ramach programu mają na celu propagowanie zasad prawidłowego żywienia i kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
W ramach tego programu Urząd Miasta Lublin zorganizował konkurs pod tym samym tytułem. W konkursie „Jedz z Głową” wzięło udział 21 lubelskich szkół podstawowych. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 13 listopada w Trybunale Koronnym. W uroczystościach wzięli udział uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielem prowadzącym program p. Sylwią Satowską. Podczas uroczystości laureaci otrzymali nagrody, a nauczycielom oraz dyrektorom szkół uczestniczących w konkursie wręczono dyplomy. Na konkurs wpłynęło 305 prac w trzech kategoriach: prace plastyczne, audiowizualne i audio.

Wyniki konkursu są bardzo zadowalające dla nas, gdyż laureatami w jednej z kategorii zostały uczennice z naszej szkoły – Dominika Sugier i Weronika Gzik z klasy IVa, Podziękowania dostały również nauczycielki przygotowujące uczniów do konkursu: p. D. Zgierska, p. J. Małyszko, p. S. Satowska. Uczennicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wyniki konkursu „Jedz z Głową”:

W kategorii prezentacje audiowizualne :

  • I miejsce – Dominika Sugier i Weronika Gzik klasa IVa Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie,
  • II miejsce - Natalia Goliszek, Maria Piasecka i Katarzyna Stążka klasa VIc Szkoła Podstawowa nr 28 z oddziałami integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie
  • III miejsce - Paulina Jędrych, Małgorzata Kosior i Mariola Sumorek klasa VIb Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich

W kategorii prezentacja audio :

  • I miejsce - Wiktoria Gwarda klasa IVd Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie
  • II miejsce – Aleksandra Dybała i Anna Główka klasa IVa Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie
  • III miejsce – Martyna Cegłowska, Miłosz Węzik i Bartosz Wdowiak klasa IVa Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

W kategorii prace plastyczne :

  • I miejsce - Marceli Kubaszczyk klasa IIIc Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie
  • II miejsce – Lena Zaremba klasa IIc Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie
  • III miejsce – Natalia Kusiak klasa IIa Zespół Szkół nr 8 w Lublinie
Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy o zdrowej żywności oraz zasadach zdrowego odżywiania; zachęcenie dzieci, nauczycieli do czynnego zainteresowania się tematyką zdrowego odżywiania, a także rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów oraz ich umiejętności artystycznych.
Konkurs "Jedz z głową" jest jednym z elementów programu popularyzującego zasady prawidłowego odżywiania prowadzonego we współpracy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Lublinie.

 

jedz z glowa (1) jedz z glowa (2) jedz z glowa (3) jedz z glowa (4) jedz z glowa (5) jedz z glowa (6) jedz z glowa (7) free jquery lightboxby VisualLightBox.com v6.0