KARTA ROWEROWA


W dniu 28 MAJA 2014 r. uczniowie klas V naszej szkoły przystąpili do zdawania egzaminu praktycznego na kartę rowerową. Każdy uczeń przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego musiał zaliczyć egzamin teoretyczny ze znajomości przepisów drogowych i zapoznać się z umiejętnością udzielania pierwszej pomocy. Przygotowaniem do egzaminu teoretycznego zajmowali się nauczyciele informatyki, a do egzaminu praktycznego nauczyciele wychowania fizycznego. Szkolenie z pierwszej pomocy przeprowadziła pielęgniarka szkolna i nauczyciele wychowania fizycznego. W dniu egzaminu dzieci zdawały egzamin praktyczny pod kierunkiem zaproszonego specjalnie na tę okoliczność Policjanta z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz Liderów Ruchu Drogowego. Do egzaminu praktycznego przystąpiło 120 uczniów. Jeden uczeń będzie zdawał egzamin ponownie za rok. Schemat trasy dostępny.

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31